X
Pliki COOKIE są częścią Polityki prywatności W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Więcej na stronie Regulamin polityki prywatności i plików cookies
ROZUMIEM

Tomografia Komputerowa
Warszawa

Tomografia komputerowa TK lub CT (Computed Tomography) jest badaniem radiologicznym pozwalającym na uzyskanie wielowarstwowych przekrojów obrazów ciała pacjenta. Rozwój technologii TK miał istotny wpływ na znaczne zmniejszenie ilości promieniowania, a posiadany przez CMS aparat spełnia te kryteria. Pracownia TK w CMS wyposażona jest w aparat 64 rzędowy i 128 warstwowy z bardzo szerokim wachlarzem możliwości diagnostycznych.

Badanie TK pozwala przeanalizować wybrane struktury organizmu pod różnym kątem. Tomografia komputerowa jest najczęściej rekomendowana w przypadku diagnostyki urazów, diagnostyki onkologicznej, do obrazowania narządów wewnętrznych w tym nieinwazyjnego badania naczyń oraz w szeroko rozumianej diagnostyce układu szkieletowego w szczególności w diagnostyce zmian ogniskowych kości, zmian zwyrodnieniowych i w ocenie implantów stawowych (endoprotezoplastyka) oraz kręgosłupa.

Zalecenia Ogólne
dotyczące badania tomografii komputerowej w Centrum Medycyny Sportowej - Warszawa

Badanie tomografii komputerowej jest techniką diagnostyczną pozwalającą na uwidocznienie patologii w obrębie układów i narządów w postaci wielowarstwowych przekrojów. Badanie tą techniką związane jest z narażeniem na promieniowanie jonizujące, dlatego wykonywane jest ono wyłącznie w oparciu o skierowanie wystawiane przez lekarza.

Aby badanie TK mogło być przeprowadzone, skierowanie na badanie musi być prawidłowo wypełnione i zawierać takie informacje jak: dane jednostki/ osoby kierującej, pieczątkę lekarza, imię i nazwisko pacjenta, PESEL pacjenta, adres zamieszkania pacjenta, rodzaj i zakres badania, rozpoznanie wstępne/cel badania oraz kod ICD10.

Na 6 godzin przed badaniem pacjent powinien pozostać bez jedzenia, na wypadek konieczności podania środka kontrastowego. Przed badaniem należy przyjąć ok. 1 l płynów (niegazowanej wody lub słabej herbaty). Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu w którym jest wykonywana tomografia komputerowa o zwykłej porze. U kobiet w wieku rozrodczym zalecamy wykonanie badania do 10 dnia cyklu aby uniknąć narażenia na promieniowanie jonizujące w bardzo wczesnej ciąży.

Badanie Tomografii Komputerowej
w Pracowni Tomografii Komputerowej Centrum Medycyny Sportowej - Warszawa

Plik przebieg badaniaPRZYGOTOWANIE DO BADANIA TOMOGRAFEM

Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania tomografii. W miarę możliwości zalecamy wydrukowanie ankiety i wypełnienie jej w domu. Ankietę można pobrać TUTAJ (link). W przypadku konieczności podania kontrastu drogą dożylną, tuż przed rozpoczęciem badania, pielęgniarka założy wenflon. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do wysokiej klasy, nowoczesnych, niejonowych preparatów. Przed podaniem środka kontrastowego pacjent musi pozostawać na czczo.

Badanie tomografii komputerowej CMS WarszawaPRZECIWSKAZANIA DO BADANIA TOMOGRAFEM

Wykonywanie badania tomografii komputerowej u kobiet ciężarnych jest bezwzględnie przeciwwskazane poza stanami wyższej konieczności (jak stan bezpośredniego zagrożenia życia) i braku możliwości wykorzystania innych metod obrazowania. Wszystkie pacjentki w wieku rozrodczym powinny upewnić się, że nie są w ciąży przed badaniem.

Poza powyższym przeciwwskazania do wykonania badania związane są głównie z przeciwwskazaniami do podania jodowego środka kontrastowego. Należą do nich m.in. reakcje uczuleniowe na jod czy jodowe środki kontrastowe w przeszłości. Skłonność do alergii oraz astma oskrzelowa nie są przeciwwskazaniem do badania, jednak zwiększają ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych po kontraście. Podanie środka kontrastowego może upośledzać funkcję nerek, dlatego pacjenci powinni zgłosić się na badanie z aktualnym wynikiem poziomu kreatyniny w surowicy. Przeciwwskazaniem do podania środka kontrastowego jest także niewyrównana nadczynność tarczycy. Pacjenci z nadczynnością tarczycy powinni mieć zaświadczenie od endokrynologa o możliwości podania środka kontrastowego. Z uwagi na dostarczenie w czasie badania dużej dawki jodu badanie tomografii z kontrastem nie powinno być wykonywane przed planowaną diagnostyką izotopową tarczycy lub leczeniem radiojodem. Inne rzadkie choroby jak nużliwość mięśni, szpiczak mnogi, guz chromochłonny, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa mogą stanowić przeciwwskazanie do wykonania badania.

przebeig badania icoOPIS BADANIA TOMOGRAFEM

Podczas badania pacjent jest monitorowany przez personel pracowni oraz ma możliwość sygnalizowania wystąpienia wszelkich nagłych dolegliwości. Badanie jest bezbolesne. Często mogą zdarzyć się krótkotrwałe, nieprzyjemne odczucia związane z podaniem środka kontrastowego w postaci uczucia gorąca, metalicznego smaku w ustach, parcia na pęcherz czy uczucia oddania moczu, które mijają po bardzo krótkim czasie. Nad pacjentem czuwa technik, lekarz i pielęgniarka, a polecenia wydawane są przez mikrofon. Większość badań TK trwa od kilku do kilkunastu minut, w zależności od badanego obszaru oraz niezbędnej ilości uzyskiwanych obrazów. Bardzo ważne jest pozostanie bez ruchu w trakcie wykonywania badania oraz przestrzeganie komend głosowych dotyczących oddychania, gdyż w przeciwnym razie uzyskane obrazy mogą mieć ograniczoną wartość diagnostyczną.

Po badaniu tomografii komputerowej

Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa jest proszony o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, można opuścić teren placówki po uprzednim usunięciu przez pielęgniarkę wkłucia dożylnego. Pacjent proszony jest o picie co najmniej dwóch litrów płynów w ciągu doby przez kolejne dwa dni po badaniu z podaniem środka kontrastowego, co wspomaga jego sprawne wydalanie z organizmu.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną
polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe ( Dz. U. z dnia 27 października 2021 r. Poz. 1941 ),
informuję, że w jednostce organizacyjnej:
Centrum Medycyny Sportowej
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące: Tomograf Komputerowy, cyfrowy, stacjonarny Incisive do celów diagnostyki medycznej.

  • Zgodę na uruchomienie pracowni i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celu diagnostyki medycznej wydał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie dn. 13.08.2018roku. Decyzja nr DE OHR/01942/2018.
  • Zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych wydał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie dnia 8.03.2022r. Decyzja nr DE OHR/00384/2022.

Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Na podstawie ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.Pomiary dozymetrii indywidualnej wykonyawne są przez Centralne Labolatorium Ochrony Radiologicznej, Zaklad kontroli Dawek Indywidualnych i Wzorcowania,Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych ul Konwaliowa 7 03-194 Warszawa. Za nadzór nad wynikami pomiarów dozymetrycznych odpowiada Inspektor Ochrony Radiologicznej.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Już teraz zapraszamy na badania tomografii komputerowej
w Centrum Medycyny Sportowej Warszawa

Do wykonania badania tomografii komputerowej wymagane jest skierowanie od lekarza!

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo konieczne jest wypełnienie ankiety. Dostarczenie nam wypełnionego dokumentu ankiety świadczy o tym, że akceptujecie Państwo Regulamin polityki prywatności.

Zapisy pod numerami telefonów:
22 592 93 05 ... do 10

 

Cennik
na badania tomografii komputerowej w Centrum Medycyny Sportowej - Warszawa

TK głowy 380 PLN
TK kości skroniowych 520 PLN
TK nadnerczy 380 PLN
TK pomiarowe kończyn dolnych 420 PLN
TK tkanek miękkich 380 PLN
TK twarzoczaszki 380 PLN
TK zatok przynosowych 380 PLN
TK oczodołów 380 PLN
TK gardła 420 PLN
TK krtani z fonacją 420 PLN

Rozwiń cennik

Lokalizacja
Centrum Medycyny Sportowej - Warszawa

Kontakt
z Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie

ADRES

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa

E-mail

rejestracja@cms.waw.pl
sekretariat@cms.waw.pl
iod@cms.waw.pl

Godziny pracy

Pon - Pt: 7.30 - 20.00
Sb: 9.00 - 14.00

LOKALIZACJA I DOJAZD

Dojazd i dojście

CMS i wracasz do gry!